top of page

המונצחים במוזיאון
Commemoration

המוזיאון קרוי על שמם של פנינה וזהר גריף.

פנינה (נורקין) גריף

מורה ומנהלת בית ספר אשר הקדישה את חייה לחינוך ולימוד דורות רבים של תלמידים.

בצעירותה היתה חברה באירגון ההגנה ובפלמ"ח.

היתה גדעונית בפעילות ההעפלה, אלחוטאית בחטיבת הנגב, ושירתה בגדוד הדרוזי בצה"ל בימיו הראשונים.

לאחר פרישתה ממשרד החינוך - הקדישה את זמנה לעזרה לנוער במצוקה, והיתה פעילה באירגון הסתדרות המורים.

זהר (זיגמונד) גריף

שירת בצי המלכותי הבריטי לפני, במשך, ולאחר מלחמת העולם השניה.

שירת בליווי שיירות, במבצעי הנחיתה, ובקרבות ימיים בכל חזיתות

מלחמת העולם השנייה.

במלחמת העצמאות- שירת כ-מ"מ בגדוד הרביעי בגזרת

ירושלים-חטיבת הראל.

היה ממקימי חיל הים הישראלי- ושירת כקצין מכונה ראשי בכלי השיט והמשחתות במשך רוב ימי חייו.

לאחר פרישתו מהשירות- היה ממנהלי התעשיות האלקטרוכימיות.

היה מוזיקאי מחונן וניגן על כינור.

bottom of page